Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası; Şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır. Resmi kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir. Sigortalının kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahısların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir. Söz konusu poliçe sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerlidir.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Yönetici Sorumluluk Sigortası

Bize Ulaşın