Sağlık Sigortaları -Sayfa

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.

Genel olarak özel sağlık sigortaları ikiye ayrılmaktadır:

Yatarak Tedaviler

Yatarak+Ayakta Tedaviler

Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Ayrıca yurtdışı teminatı eklenmiş ise yurtdışı tedavileri de bu teminattan karşılanabilir.

Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanmaktadır.

Ayrıca sigorta şirketi ve ürüne bağlı olarak Doğum, Check-up, Diş, Gözlük gibi teminatlarda eklenebilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’nın geçerli olduğu ve sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sigorta anlaşması (özel sağlık sigortası anlaşması değildir, özel sağlık sigortası anlaşması ile tamamlayıcı sigorta anlaşması farklı anlaşmalardır) yaptığı özel hastanelerde kullanılan sağlık sigortalarıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortalarında olduğu gibi sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları ikiye ayrılmaktadır:

Yatarak Tedaviler

Yatarak+Ayakta Tedaviler

Not: Tek başına ayakta tedavili planlar bulunmamaktadır.

Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedaviler %100 ve limitsizdir. Sigortalı anlaşmalı kurumda herhangi bir ödemede bulunmamaktadır.

Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen adet başına bu teminattan karşılanmaktadır (İlaç teminatı ve gözlük teminatı SGK tarafından karşılandığı için bu poliçenin kapsamında bulunmamaktadır). Tamamlayıcı sağlık sigortasında belirlenen adetler (8-10 arası) kendi içerisinde limitsizdir. Örneğin; Sigortalı üst solunum yolu enfeksiyonu için açılmış olan dosyasında 10 günlük kontrol süresi içinde aynı dosya ile geçerli olmak kaydıyla dilediği kadar ileri tanı yöntemlerini yaptırabilir. Bunun için sadece SGK katılım payı ödenmektedir (şu anda 15 TL’dir).

Not: İstisnalar hariç olmak üzere bu poliçelerde doğum teminatı bulunmamaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortaları

Seyahat sağlık sigortası yurt içine, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri ani rahatsızlık ve hastalıklarda karşı koruma altına almaktadır.


Vize başvurusu sırasında pek çok ülkenin zorunlu olarak istediği Seyahat Sağlık Sigortası seyahatiniz boyunca yaşayabileceğiniz acil sağlık sorunlarında güvence sağlar. Üstelik isteğe bağlı olarak covid-19 da dahil tüm pandemik hastalıklar sebebiyle oluşabilecek tedavi giderlerini de sigorta kapsama dahil edilebilirsiniz.Teklif almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yabancı Sağlık Sigortası

2013’ün Nisan ayında uygulamaya alınan yönetmelikle ikamet izni alacak yabancılara, özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık özel sağlık sigortası yapılabilirken, iki yıllık özel sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri de mevcuttur.

Asgari olarak yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı Hazine Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştur. Buna göre; tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı olmalıdır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve  %40 sigortalı katılım payı olmalıdır. (Daha üst teminatlarda poliçe alınması mümkündür).

Ayrıca poliçe üzerinde;“Yabancı Uyruk Sigortası, 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ifadesi mutlaka yer almalıdır.

Not: Oturma izni alındıktan sonra poliçenin iptal edilmesi mümkün değildir. Yalnızca aşağıdaki durumlarda poliçe iptali yapılabilmektedir:

Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı,

İkamet izninin iptali,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı.

Ayrıca; Türk vatandaşları için sağlık poliçelerinde uygulanan genel ve özel şartlar yabancılar için yapılan özel sağlık sigortası poliçeleri için de geçerlidir. Bu konu ile ilgili olarak özel sağlık sigortası bölümünden faydalanabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Özel Sağlık Sigortası,Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Bize Ulaşın