Emtia Mal Nakliyat Sigortaları

Emtia Mal Nakliyat Sigortaları

Emtia mal nakliyat sigortası; herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında, yükleme, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde güvence altına alan poliçedir.

İthalat, ihracat, transit veya yurtiçi taşımalar için de yapılabilir. İsteğe bağlı olarak Gümrük Depolarında Bekleme Teminatı, Aktarma Teminatı, Başlangıç Sevkiyatı (Ön Taşıma), Bitiş Sevkiyatı (Nihai Taşıma) ve Harp/Grev (Halk Hareketi/Terör) teminatlarına karşı da güvence sağlanmaktadır.

POLİÇE ÇEŞİTLERİ

  • Flotan/Geçici/Muvakkat Poliçeler:
    Geçici teminat, sigorta poliçesinin bütün şartları ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde veya kabul anlamına gelmek üzere, poliçenin sigortacı tarafından imzalanıp tanzim edilmesini kadar sigorta ettirene geçici teminat sağlar. Bu tip poliçeler genellikle sevk tarihi, gemi adı, kamyon plakası, uçuş numarası gibi bilgilerin bilinmemesi durumunda, bilgilerin öğrenilmesine kadar geçen süreyi teminat altına alır. Genellikle akreditifli işlerde bankalar tarafından talep edilir.
  • Abonman Poliçeler:
    Bu poliçelerle büyük kapasiteli firmaların, yüksek adetlerdeki seferlerine tek bir poliçe ile belirli bir limite kadar teminat verilmektedir. İki şekilde olabilmektedir; tek tek seferlerin bildirildiği ve poliçeleştirildiği standart Seferlik Abonman poliçeleri veya yıllık ciro üzerinden yapılan Blok Abonman poliçeleri.
  • Kati/Münferit Poliçeler:
    Sigorta yapılabilmesi için gerekli bütün verilerin olması ile düzenlenen, emtianın nakil vasıtasına yüklenmesiyle başlayıp, emtianın teslim edilmesiyle sona eren, sigorta bedeliyle orantılı bir ücret (prim) tahakkuk ettirilen poliçelerdir.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


emtia mal nakliyat sigortası
emtia mal nakliyat sigortası

Bize Ulaşın