Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde  üçüncü şahısların  maddi ve/veya bedeni zarara uğraması neticesinde sigortalıdan talep edilebilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır. Söz konusu teminat, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

Ek Sözleşme İle Teminat Altına Alınacak Haller

  • Sigortalı, gayrimenkul sahibi veya iş sahibi olarak temin edilmişse, poliçede belirtilmiş olan gayrimenkullerde veya asansör veya monte-charge’ların üçüncü şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali sorumluluklar,
  • Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile emanet edilmiş nakil vasıtaları hakkında Borçlar Kanunun 478, 479 ve 480’nci maddeleri gereğince otelcilere yönelik olan mali sorumluluklar,
  • Su basması, çığ, seylap, heyelan, yangın, duman yüzünden uğranan zararlardan doğan mali sorumluluk,

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayın.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Sorumluluk Sigortası Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Bize Ulaşın