Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Yaşamın ne zaman, ne getireceğini bilmek zor. Peki, kaza gibi hayatın kötü sürprizlerine karşı kendinizi ve ailenizi güvenceye almaya ne dersiniz?

Hayat, çeşitli sürprizler ile bizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Çeşitli haberler ile mutlu ya da mutsuz olabiliriz. Mutlu olmak elbette herkesin dileğidir ama beklenmedik kötü olaylara karşı hazırlıklı olmak da şart.

Yaşamın kötü sürprizlerinden daha az etkilenmek için ise ferdi kaza sigortası yaptırmak en doğru adımlardan biri olacaktır. Ferdi kaza sigortaları, teminatları doğrultusunda bir kaza sonucunda ihtiyaç duyulabilecek tedavi masrafları için ya da maluliyet, vefat gibi durumlarda devreye girebilir.

Ferdi Kaza Sigortası beklenmedik durumlara karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır, teminat ve ödenen tazminat tutarlarıyla zor günlerde yanınızda olur.

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar ? Tazminat ve Teminatları Nelerdir?

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi riskine karşı verilen teminattır.  

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı

Sigorta süreci içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdiği daimi maluliyet riskine karşı verilen teminattır*.

* Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı, tıbbi tedavinin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları’nda yer alan tazminat yüzdelerini gösteren cetvel halinde, azami sözleşmede tutarı belirlenmiş olan maluliyet hallerinde ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarfında oluşacak doktor ücreti ile; ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) karşılayan teminattır*.

*Bu teminat için, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şartı ile, poliçedeki azami limitler dahilinde ödeme yapılır.

Vergi Avantajı

Ferdi Kaza Sigortası için ödediğiniz primleri belirtilen oranda gelir vergisi matrahından düşerek, %15’e varan vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Bireysel Emeklilik ferdi kaza sigortası
Bireysel Emeklilik ferdi kaza sigortası

Bize Ulaşın