Su Ürünleri Hayat Sigortası

Su Ürünleri Hayat Sigortası

SİGORTA KAPSAMI VE SİGORTALANAN TEHLİKELER

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları; Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.

Su Ürünleri

  1.    a) A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
  2.    b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
  3.    c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

ç) Kazalar,

  1.    d) Predatörler,
  2.    e) Alg patlaması,
  3.    f) Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları,

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

Su Ürünleri Sigortası
Su Ürünleri Sigortası

Bize Ulaşın