Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sİgortası

Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mimar Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavir Sorumluluk Sigortası

Doktor Sorumluluk Sigortası

Mühendis Sorumluluk Sigortası

Avukat Sorumluluk Sigortası

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


mesleki sorumluluk sigortası,Sorumluluk Sigortası Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası ürün sorumluluk sigortası
mesleki sorumluluk sigortası,Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası ürün sorumluluk sigortası

Bize Ulaşın