Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Şirketlerin faaliyet alanlarının her noktasında elektronik cihazlara olan bağlılık aynı zamanda bu cihazların korunmasını da bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkartmaktadır. Bu bağlamda Elektronik Chaz Sigortası şirketlerin faaliyetlerinin devamlılığı için gerekli olan elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerine dair risklere karşı koruma sağlayan sigortadır.

Elektronik Cihaz Sigortası Teminatları:

Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri

Yangın

Yıldırım, infilak, dâhili su basması

Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

Personel veya üçüncü şahıs kaynaklı riskler (ihmali, dikkatsizlik vb.)

Hatalı tasarım ve malzeme

İstisna edilmeyen tüm riskler

Ek Teminatlar

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bu maddeler ek sözleşme ve belirtilen limitlerle teminata dahil edilebilir.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm

Nakliye ve fazla mesai masrafları

Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları

Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


elektronik cihaz sigortası
elektronik cihaz sigortası

Bize Ulaşın